Damjan Zorc - AirBeletrina

Damjan Zorc

Damjan Zorc je diplomiral na oddelku za anglistiko s primerjalno analizo Poejeve pesnitve Krokar in njenih prevodov v slovenščino. Kadar ne prevaja, bere. Kadar ne bere, gleda. Piše blog Peripetije in je koordinator pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. (foto: Jošt Franko)

Članki: 1

Kritika * Damjan Zorc * 10. 7. 2019

Tisto se prebuja. Vedno znova