France Pibernik - AirBeletrina

France Pibernik

France Pibernik (1928) je pesnik, pisatelj, esejist, literarni zgodovinar in urednik. Diplomiral je iz slovenskega jezika in književnosti na Univerzi v Ljubljani. Posvetil se je profesorskemu poklicu, večino svojega raziskovalnega dela pa namenja zamolčanim literarnim ustvarjalcem med drugo svetovno vojno in po njej. Izdal je več pesniških zbirk, esejističnih in literarnozgodovinskih del ter monografij.

Članki: 1