Joanna Klink - AirBeletrina

Joanna Klink

Joanna Klink (1969, ZDA) je avtorica štirih pesniških zbirk, zadnji sta Odlomki iz skrivne prerokbe (Excerpts from a Secret Prophecy, 2015) in Raptus (2010). Njene pesmi so vključene v številne antologije, mdr. Penguinovo antologijo poezije 20. stoletja (The Penguin Anthology of Twentieth Century Poetry) in antologijo Odpor, upor, življenje: 50 pesmi zdaj (Resistance, Rebellion, Life: 50 Poems Now). Joanna Klink je bila Briggs-Copelandova pesnica na Univerzi Harvard, trenutno pa poučuje v okviru programa kreativnega pisanja na Montanski univerzi. Prejela je več nagrad, mdr. nagrado Jeannette Haien Ballard, in štipendij, mdr. od Fundacije Rone Jaffe, Fundacije Bogliasco, Fundacije Civitella Ranieri ter Ameriške akademije za umetnost in literaturo. Poleg tega je prejela še pesniško potovalno štipendijo Amy Lowell za leto 2017/18.

Članki: 1