Ana Luisa Amaral - AirBeletrina

Ana Luisa Amaral

Ana Luísa Amaral (1956) je portugalska avtorica in profesorica angleške in ameriške književnosti in kulture na Univerzi v Portu, prevajalka in prejemnica več pomembnih nagrad, med drugim nagrade Giuseppe Acerbi, velike nagrade za poezijo Društva portugalskih pisateljev, nagrado Giuseppeja Acerbija, Premio Internazionale Fondazione Roma: Ritrati di Poesia, nagrado PEN za leposlovje in nagrado Reina Sofia za iberoameriško poezijo. Med imeni avtorjev, ki jih je prevedla v portugalščino, se znajdejo tudi Emily Dickinson, William Shakespeare in Louise Gluck. Poudariti velja, da je zelo dejavna v raziskovalni dejavnosti, posveča se zlasti z raziskovanjem ženskega v književnosti, intertekstualnosti, primerjalni književnosti. Problematizira vprašanje identitete in telesa in njegovo produktivnost z vidika književnosti.

Članki: 1

Panorama * Ana Luisa Amaral * 26. 8. 2021

Oporoka