Barbara Juršič - AirBeletrina

Barbara Juršič

Barbara Juršič (1971) je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz španskega in francoskega jezika s književnostjo, magistrirala na klasični Univerzi v Lizboni iz romanskih študij in doktorirala iz portugalske književnosti na FF v Ljubljani s somentorstvom na FF klasične Univerze v Lizboni. Na FF UL je pridobila naziv docentke za portugalsko književnost. Deluje kot prevajalka in tolmačka za portugalski, španski in francoski jezik. Poleg strokovnega prevajanja se posveča književnemu prevajanju, objavlja znanstvene in strokovne članke, strokovna mnenja in eseje v slovenskih, portugalskih in brazilskih revijah, časopisih in strokovnih monografijah ter pripravlja in vodi kulturne dogodke.

Članki: 1

Panorama * Barbara Juršič * 10. 11. 2019

Saramago za vedno