Gašper Jakovac - AirBeletrina

Gašper Jakovac

Gašper Jakovac je doktoriral iz angleške književnosti na Univerzi v Durhamu (Velika Britanija). Je občasni kolumnist za časopis Delo in avtor monografije o Shakespearovih zgodovinskih igrah, Kar Bog zahteva, to naj kralj ukrene (Ljubljana: LUD Literatura, 2015). Živi in dela v Yorku.

Članki: 1

Dom in svet * Gašper Jakovac * 19. 6. 2018

Na Dovrskih pečinah