Lija Gantar - AirBeletrina

Lija Gantar

Lija Gantar (1996) je magistrica primerjalne književnosti, japonologije, bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev. Tako poklicno kot v prostem času je obkrožena s knjigami; trenutno dela v knjižnici in piše literarne kritike. Največ se ukvarja z leposlovjem, posebej jo zanima tudi prevodna, zlasti japonska književnost.

Članki: 1