Maja Petrović-Šteger - AirBeletrina

Maja Petrović-Šteger

Maja Petrović-Šteger je socialna antropologinja z dolgoletnimi raziskovalnimi in terenskimi izkušnjami v Srbiji, na Tasmaniji in v Švici, ki se osredotoča na vprašanja, ki jih odpira antropologija telesa, antropologija zavesti in antropologija časa. Raziskuje in piše o kontekstih, kjer telo – bodisi živo, mrtvo ali v obliki medicinsko uporabnih telesnih delov – funkcionira kot poligon za različne politične, pravne, znanstvene in umetniške prakse. Prav tako preučuje družbene prakse, ki osvetljujejo pomen mentalne higiene in psihološke varnosti, vizionarstva ter strategij razumevanja preteklosti in zamišljanja prihodnosti.

Članki: 1