Anja Cimerman - AirBeletrina

Anja Cimerman

Anja Cimerman je študentka arhitekture in ljubiteljska obiskovalka literarnih delavnic. Svoje zapise je doslej objavljala na LiteraturiAirbeletrini in v prilogi Delo in dom. Pri branju je zelo nepotrpežljiva, pri pisanju zelo počasna. Poleg slednjega se bavi še z grafičnim oblikovanjem, organizacijo kulturnih dogodkov in projekti, ki se pojavijo vmes. Obsesira s pravopisom in si domišlja, da zna lektorirati. Pri srcu so ji pravljice na kasetah, Milan Kundera in slovarji vseh vrst.

Članki: 2