Bronislava Aubelj - AirBeletrina

Bronislava Aubelj

Bronislava Aubelj je po izobrazbi klasična filologinja. S knjigo se ukvarja od leta 1991. Do prve redne zaposlitve v založništvu (1997) je poučevala latinščino ter medicinsko terminologijo in delala v šolski knjižnici. V tem času je kot avtorica, urednica in lektorica sodelovala pri nekaj velikih knjižnih projektih. Krajši čas je bila zaposlena pri Cankarjevi založbi. Na založbi Modrijan je urejala knjige z najrazličnejših področij, tudi učbeniško literaturo. Leta 2003 je pri Modrijanu objavila zbirko Sentence. Modrosti starih Rimljanov. Leta 2006 je zasnovala zbirko Euroman in pozneje kot glavna urednica skrbela za program založbe Modrijan in vsebino leposlovnih zbirk.

Članki: 2