Marjan Tomšič - AirBeletrina

Marjan Tomšič

Marjan Tomšič (roj. 1939) je eno osrednjih imen slovenske proze zadnjih desetletij. V njegovem opusu sta zaznavna dva temeljna tokova. V odmevnejšem se ukvarja z Istro, njenim bogatim izročilom in sodobno izkušnjo. V drugem, morda nekoliko manj znanem segmentu njegove proze, imamo opraviti s fantastično satiričnimi prijemi, ki po eni strani segajo v najgloblje predele človekove duše, po drugi pa ostro analizirajo družbeno realnost.

Članki: 1

Panorama * Marjan Tomšič * 16. 5. 2020

Dnevnik covid starca