Hana Podjed - AirBeletrina

Hana Podjed

Hana Podjed (1999) je diplomirana slovenistka in prevajalka iz angleškega jezika, trenutno pa magistrska študentka slovenistike ter južnoslovanskih študijev na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svoja razmišljanja o literaturi objavlja v revijah in na različnih spletnih platformah, najpogosteje na portalu Koridor – križišča umetnosti. Zanimajo jo predvsem južnoslovanski ter vzhodnoromanski sodobni jeziki, literature in kulture, o katerih se je med drugim izobraževala tudi na Karlovi univerzi v Pragi.

Članki: 3