Simon Kardum - AirBeletrina

Simon Kardum

Simon Kardum (Postojna, 1962) je na Filozofski fakulteti diplomiral iz slovenščine in filozofije, v letih 1988–1997 je delal kot dramaturg pri predstavah sodobnih odrskih umetnosti (Gledališče Helios, Abaddon), umetniški vodja (festival Exodos, 1994–1996), predavatelj (Gledališka in lutkovna šola GILŠ) ter se uveljavil kot eden najprodornejših kritikov in publicistov na področjih umetnosti, kulture in kulturne politike. V letih 1997–2005 je bil na Ministrstvu za kulturo svetovalec ministra za uprizoritvene umetnosti, vodja oddelka za umetnost in sektorja za kulturno-umetniške programe ter v. d. generalnega direktorja direktorata za umetnost. Sodeloval je pri pripravi najzahtevnejših projektov (npr. Mreža multimedijskih centrov) in strateških programov ministrstva (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 2002, Nacionalni program za kulturo 2004–2007) in bil sekretar Nacionalnega sveta za kulturo. Leta 2006 je prevzel programsko vodenje Kulturnega doma Cerknica, leta 2008 pa so ga imenovali za v. d. direktorja in leta 2009 za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani, kar je ostal vse do leta 2023, ko je postal član uprave Radiotelevizije Slovenija, a je že konec istega leta protestno odstopil. Zdaj je spet na svobodi.

Članki: 7